Kostnaden eller priset för ett snabblån varierar

Ränta och amortering

Ränta och amortering är begrepp som många som inte tagit ett lån tidigare, kanske behöver lite hjälp med att förstå bättre.


Kortfattat kan man beskriva räntan som själva kostnaden för att ha lånet, medan amortering är den del av dina avbetalningar som faktiskt minskar skulden.


Utöver ränta och amortering kan det också tillkomma andra avgifter såsom uppläggningsavgifter, fakturaavgifter och liknande.

Som om inte det här vore nog, förekommer olika begrepp inom både amortering och ränta. När man pratar om amortering kan begrepp som rak amortering och annuitetslån komma upp. Vi förklarar för dig vad dessa begrepp innebär.


Likaså förekommer olika begrepp när man läser om ränta. Effektiv ränta och nominell ränta är två helt skilda saker och det gäller att ha åtminstone lite koll på betydelsen när man ska låna pengar.

Vad undrar du över när det handlar om ränta och amortering? Välj va du vill läsa om först.

Ränta

Ränta varierar på olika lån och är den delen av lånet som utgör långivarens förtjänst för att låna ut pengar till dig. Avgifter kan förekomma i olika former både vid tecknande av lånet i form av uppläggningsavgift men en vanlig form av avgift är fakturaavgifter och ibland också årsavgifter om det är längre krediter i form av kreditkort och kreditkonton.


Räntan är kostnaden/priset för att låna pengar. I många fall när du lånar pengar, sätts nivån på räntan individuellt men det finns också långivare och lån som har samma ränta för alla som blir godkända för lån. Hur hög eller låg räntan är anges ofta i räntesatsen och är en procentuell andel av det belopp du lånat. Det vanligaste är att räntan är rörlig men det finns också ränta som är fast eller bunden, vilket gör att den inte förändras från månad till månad.

Med effektiv ränta menas den totala kreditkostnaden som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. I den effektiva räntan räknas samtliga kostnader in, och hänsyn tas till när utbetalningarna sker. I kostnaderna kan till exempel ingå uppläggningsavgift och faktureringsavgift, något som många låntagare inte tänker på. Räntan när du tar lån kallas för utlåningsränta.
 

Lån och krediter utan ränta

Inom snabblån och smslån finns ett antal långivare som ger nya kunder första lånet helt gratis utan ränta och avgifter. Lånebeloppen för gratislån varierar men det finns långivare som lånar ut summor upp till 6000 kronor helt gratis till nya kunder. För ett gratislån gäller att du endast betalar tillbaka exakt det belopp som du själv fick utbetalt till ditt konto när du tog lånet.

Många kreditkort motsvarar gratis lån i de fall du skall betala hela eller delar av skuldbeloppet exempelvis en gång per månad. Det som kan tillkomma när det handlar om kreditkort är eventuella fakturaavgifter och årsavgifter så var uppmärksam på vilka avgifter ditt kreditkort har.
 

Ränta för sparande

Om du sparar pengar vill du givetvis ha ränta på de pengar som banken får låna av dig. Den ränta du får på pengar som du sätter in på banken kallas för inlåningsränta. Nu för tiden är det svårt att hitta konton, banker och sparformer som ger god avkastning på sparade pengar. Som sparare kan du även överväga fonder, obligationer, aktier och olika värdepapper som förväntas öka i värde. Ett relativt nytt fenomen på den Svenska marknaden är P2P lån som bygger på att några privatpersoner sätter in pengar och några lånar dem.
 

Göra avdrag för ränta i deklarationen

All ränta är avdragsgill i din deklaration, oavsett vilken sorts lån du tagit. Du får avdrag för 30% av dina räntekostnader och har du inkomsträntor så vägs de mot varandra. I deklarationen faller räntor inom det som kallas för överskott av kapital och underskott av kapital.

När du gör avdrag för ränta så minskas din taxerade inkomst med motsvarande belopp som du tillåts göra avdrag för och har du inte något överskott av kapital och inte heller redan på förhand har jämkning avseende underskott av kapital, kommer dina utgiftsräntor att göra att din taxerade inkomst minskar. Under förutsättning att du betalat in rätt mängd skatt i övrigt, är chansen stor att du får tillbaka pengar efter deklarationen om du har underskott av kapital i form av ränteutgifter.

Om du har ett lån tillsammans med en medsökande kan ni välja hur ni vill fördela ränteavdraget mellan er. Läs mer om hur det fungerar att deklarera ränteavdrag för lån med medsökande på Skatteverkets hemsida.

Amortering

Rak amortering - Vid rak amortering, innebär det att amorteringsbeloppet är detsamma under hela tiden som du har lånet. Eftersom skuldbeloppet minskar varje gång du gör en inbetalning, sjunker också räntan och om du betalar månadsvis, kommer din totala månadskostnad för lånet att minska allt eftersom då den del som utgörs av ränta, kommer att sjunka och minska för varje avbetalning under förutsättning att räntan ligger kvar på samma nivå.


Fördelen med rak amortering är att månadskostnaden för lånet minskar men har du rörlig ränta kan beloppet som du skall betala varje  månad förändras, vilket kan upplevas som osäkert eftersom du inte vet exakt vilket belopp som skall betalas månad för månad. En annan fördel är att du redan från början vet exakt vilken månad ditt lån är till fullo återbetalat.
 

Annuitet - När du tar ett annuitetslån innebär det att din månadskostnad för lånet är fastställt och du kommer att betala samma belopp varje gång. Förhållandet mellan hur mycket av din månadskostnad som är amortering och hur mycket som är ränta, kommer att förändras över tid men det fastlagda beloppet är likadant över tid.


Den största fördelen med annuitetslån är att du vet exakt vilket belopp du skall betala varje månad, inga obehagliga överraskningar. Nackdelen å andra sidan är att du inte vet exakt när ditt lån är till fullo återbetalt, eftersom räntan utgör olika stora delar av månadskostnaden.


Serieplan - Serieplan är relativt ovanligt och innebär att dina amorteringar ökar med ett förutbestämt belopp för varje betalningstillfälle. Fördelen är att du säkerställer ett visst mått av amorteringar men det kan vara osäkert eftersom räntan ganska ofta är rörlig och därmed kan obehagligt höga månadskostnader plötsligen uppstå.

Trappsteg- Trappsteg är också ovanligt och innebär att till skillnad mot serieplan, ökar amorteringarna stegvis med vissa intervaller. I övrigt samma som serieplan.

Rak amortering och annuitetslån är de överlägset vanligaste amorteringsformerna och du bör fundera över vad som passar dig bäst. Det är inte alla lån som erbjuder ett val för dig utan du får i de flesta fall koncentrera dig på att själv välja ett lån med den amorteringstyp som du vill ha.
 

Låna utan amortering

Helt amorteringsfria lån är sällsynt numera men kan förekomma i vissa fall då lån tagits för investering i exempelvis fastigheter för länge sedan. Att ha ett lån utan amortering innebär i korthet att man endast betalar ränta och skulden minskar inte. Istället är tanken att man vid vid återbetalning, betalar hela skuldbeloppet inklusive upplupen ränta för att bli av med lånet helt och hållet.

Har du ett lån utan amortering kommer din skuld inte att minska något alls, vilket kan kännas tråkigt. De flesta vill ju ändå få minskade skulder på sikt och för många är målet att bli skuldfri oavsett vad det handlar om för sorts lån man har.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera